Pozvánka na III. časť kurzu pre vychovávateľky materských škôl so slovenskou vyučovacou rečou

Asociácia slovenských pedagógov
Výbor pre vzdelávanie NRSNM
                               
Pozvánka
                                        
na III. časť kurzu pre vychovávateľky materských škôl so slovenskou vyučovacou rečou vo Vojvodine. Kurz sa uskutoční 23. 01. 2010 (v sobotu) v PU v Kysáči so začiatkom o 10h. Kurz je akreditovaný v Katalogu pod číslom 825 a je pokračovaním kurzu, ktorý bol v októri roku 2009 v Kulpíne.

PROGRAM  KURZU

10,00 Otvorenie kurzu a praktické pokyny pre prácu (Zolňanová, Boldocká)
10,30 Prezentácia metodických príprav vychovávateliek (PU Kysáč)

12,00 – 12,30  Prestávka

12,30 Diskúsia o prezentácii príprav(Zolňanová)
13,00 Evalvácia kurzu (Zolňanová)
13,30 Zasadnutie Aktívu vychovávateliek (Božena Levarská)
15,00 Zakončenie kurzu
 
                                                                                                       
Predsedníčka Výboru pre                    Predsedníčka ASP
vzdelávanie NRSNM                                                        
Svetlana Zolňanová   v.r.                  Viera Boldocká v.r.