Portál slovenčiny

Spustený je portál Slovake.eu, prvý viacjazyčný online kurz slovenčiny.
Na adrese http://slovake.eu/sk/about/information nájdete všetky potrebné informačné materiály (logo, leták, plagát a ďalšie) v siedmych jazykoch, ktoré sú voľne dostupné pre použitie.

Projekt vznikol s podporou Európskej komisie. Vypracovala a koordinuje ho spoločnosť Edukácia@Internet (E@I).

Portál je v súčasnosti bezplatne prístupný v jazykoch: slovenčina, angličtina, nemčina, francúzština, poľština, litovčina a esperanto. Ide o otvorený systém s možnosťou pridávania ďalších jazykov. V prípade potreby získať ďalšie informácie možno kontaktovať pána Petra Baláža, koordinátora projektu za E@I, na telefónnom čísle +421-902-203369 alebo e-adrese peter.balaz@ikso.net.