Podpora SKOS v Erdevíku

Dňa 8. septembra 2021 Základnú školu Savu Šumanovića v Erdevíku navštívili predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová spolu s koordinátorkou výboru pre vzdelávanie Svetlanou Zolňanovou za cieľom podporiť prvákov a vôbec vzdelávanie v slovenskej reči na tejto školе. Po tomto významnom stretnutí predsedníčka Lakatošová spolu s delegáciou NR, APV a lokálnej samosprávy naštívila aj tamojší Slovenský kultúrno-osvetový spolok a s predsedom spolku Ondrejom Berédim bola podpísaná zmluva o finančnej podpore SKOS v Erdevíku v hodnote 50.000 dínárov. Uvedené prostriedky Erdevíčania využijú na prácu odbočiek s mládežou.