Podpora školstva a kultúry v Erdevíku

Dňa 8. septembra 2021 Základnú školu Savu Šumanovića v Erdevíku navštívili predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová spolu s koordinátorkou výboru pre vzdelávanie Svetlanou Zolňanovou a zástupcom pokrainského sekretára pre vzdelávanie Milanom Kovačevićom navštívili.

Pri tejto príležitosti predsedníčka Lakatošová odovzdala darčeky žiakom prvého ročníka, ktorí sa učia po slovensky. Po šiestich rokoch v tejto škole je znovu otvorená slovenská trieda, do ktorej sú zapísaní traja žiaci. Výsledkom obnovenia slovenskej triedy v Erdevíku je spoločné úsilie Národnostnej rady, pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, lokálnej samosprávy obce Šíd ako i vedenia školy. Ich rodičom predsedníčka Lakatošová odovzdala peňažnú podporu Národnostnej rady vo výške 10 000 dinárov ako i nový lap top pre potreby školy a žiakom knihy slovenských ľudových rozprávok. Riaditeľka tejto ustanovizne Snežana Lázićová sa poďakovala za uvedenú podporu všetkým, ktorí vynáložili úsilie a vyjadrila nádej, že o rok bude zapísaných ešte viac prváčikov. Po stretnutí na škole predsedníčka Libuška Lakatošová a koordinátorka výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová naštívili aj tamojší Slovenský kultúrno-osvetový spolok a pri tom s predsedom spolku Ondrejom Berédim bola podpísaná zmluva o finančnej podpore v hodnote 50.000 dínárov. Uvedené prostriedky Erdevíčania využijú na prácu odbočiek s mládežou.

 foto-žiaci škola erdevik ll 08.09.2021

foto-žiaci darčeky 08.09.2021

foto-zmluva pomoc Erdevik lll 08.09.2021