23. DIDA

V Pivnici v organizácii tamojšieho Divadla Janka Čemana od 24. marca do 2. apríla 2017 prebiehal 23. ročník festivalu Divadelné inscenácie dolnozemských autorov známy ako DIDA.

Cena Janka Čemana, ktorá sa udeľuje za inscenáciu, v ktorej je podaný najautentickejší obraz zo života dolnozemských Slovákov, v tomto ročníku bola udelená divadelnej inscenácii Levinec autora a režiséra Jána Hrubíka v podaní Divadelnej odbočky Branislava Vierga KC Aradáč. Cena za nový inscenovaný text dolnozemského autora sa dostala Draganovi Karlečíkovi za hru Tma v podaní Kolektívu kreatívnych amatérov – KOKRAM z Kovačice.

Cenu za najúspešnejšie predstavenie získalo Ochotnícke divadla pri KC Kysáč za inscenáciu Zámka škripí autora VHV v réžii Svetlany Gaško a Jána Privizera.Tento súbor bol odmenený účasťou na festivale Palárikova Raková v Čadci na Slovensku. Posudzovacia komisia pracovala v zložení: Zuzana Tárnociová (predsedníčka), Dr. Zuzana Týrová a Vladimír Valentík (členovia).

NRSNM toto podujatie finančne podporila sumou v hodnote: 99.619,44 dinárov.