Podpísané zmluvy o realizácii vyučovania slovenčiny

Vo štvortok, 2. novembra bežného roku v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade vychovávateľky a profesorky slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry v predškolských ustanovizniach a stredných školách, kde sa slovenčina vyučije ako alternatívny a fakultatívny program podpísali zmluvu o vykonávaní prác. Hodiny slovenského jazyka budú pre deti v skupinách so srbskou vyučovacou rečou prebiehať na predškolských ustanovizniach v Novom Sade, Báčskej Palanke, Čeláreve, Slankamenských Vinohradoch, Bielom Blate, Erdevíku, Ľube, Binguli a v Šíde. Pre stredoškolákov v srbských triedach sa slovenčina ponúka na Gymnáziu v Kovačici a v troch stredných školách v Starej Pazove. Hodiny slovenčiny v predškolských ustanovizniach a na stredných školách podporuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Snaha Národnostnej rady zachovať slovenčinu v prostrediach, kde žije malý počet Slovákov prináša pozoruhodné výsledky, lebo sa počet žiakov zapísaných na voliteľný program slovenčiny na základných školách značne zvýšil.

Pre tejto príležitosti predsedníčka Dušanka Petráková odovzdala hračky, učebné pomôcky a didaktický materiál, ako aj rozprávkové knihy, pracovné zošity a interaktívne knihy zo Slovenskej republiky vychovávateľky Márii Srnkovej, ktorá pracuje so slovenskou skupinou v Predškolskej ustanovizni Radosno detinjstvo v Novom Sade. Učebné pomôcky finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.