Podpísaná zmluva medzi spoluzakladateľmi a spoluorganizátormi festivalu Zlatý kľúč

Dňa 20. júna 2014 v slávnostnej sieni Zhromaždenia obce Báč bola podpísaná Zmluva o vzájomných právach a povinnostiach spoluzakladateľov a spoluorganizátorov nášho ďalšieho podujatia s osobitným významom pre slovenskú národnostnú menšinu – festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, ktorého sídlom je Selenča.

Dokument, ktorý zaručuje pevnejšiu finančnú a organizačnú štruktúru festivalu podpísalo päť činiteľov. V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zmluvu podpísala predsedníčka Anna Tomanová Makanová, v mene Báčskej obce predseda Dragan Stašević, v mene Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov riaditeľka Milina Sklabinská, v mene Miestneho spoločenstva Selenča predseda Jozef Alexi a v mene Združenia pre ochranu kultúry, tradície a umenia Selenča predseda Jozef Gašparovský.

zkluc 002

Týmto sa Národnostná rada a Miestne spoločenstvo Selenča stali spoluzakladateľmi a Obec Báč, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Združenie pre ochranu kultúry, tradície a umenia Selenča spoluorganizátormi tohto festivalu. Nový model organizácie festivalu priniesol štyri novoutvorené telesá: organizačno-správnu radu, programovú radu, umeleckého riaditeľa festivalu a koordinátora festivalu.