Po prvom víkende 47. Divadelného vavrína

V Báčskom Petrovci 21. októbra 2016 štartovala 47. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku Divadelný vavrín ako jedno z nosných podujatí, ktorými sa počas celého roka zaznamenáva 150. výročie ochotníckeho divadla v Petrovci.

Realizátormi sú Divadlo VHV Petrovec, Obec Báčsky Petrovec, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. V odbornej porote pracujú traja režiséri profesionáli – Ján Čáni, Ján Makan a Miroslav Benka, pohovory po divadelných predstaveniach vedie Milina Florianová, členmi poroty obecenstva sú dlhoroční petrovskí divadelníci Zuzana Tárnociová a Ondrej Brna a koordinátorom prehliadky je Ján Černák.

Svojráznym vstupom do tohto významného celomenšinového podujatia v deň otvorenia prehliadky bolo predvedenie nesúťažného žiackeho predstavenia Sen noci svätojánskej na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Slávnostnej sieni petrovského gymnázia. Gymnazisti spolu so svojimi profesorkami slovenčiny Annamáriou Boldockou-Grbićovou a Martou Pavčokovou a za odborného vedenia režiséra Jána Čániho naštudovali predstavenie známej Shakespearovej hry, ktorú v roku 1926 zahrali gymnazisti v réžii Dr. Andreja Siráckeho a tým svojou troškou prispeli k zaznamenávaniu významného divadelného jubilea v Petrovci.

vavrin 2016 prv vik 002

V Galérii Zuzky Medveďovej v podvečerných hodinách prvého dňa bola vernisáž výstavy Kostýmový svet Marije Havran, našej renomovanej kostýmovej výtvarníčky, padinskej rodáčky, ktorá dnes mimoriadne úspešne pôsobí na Slovensku. Prítomných privítal riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni a výstavu otvoril Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V pokračovaní vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla nasledoval netradične koncipovaný otvárací program 47. Divadelného vavrína a po ňom vystúpilo prvé súťažné predstavenie – folklórne divadlo Kreatívneho centra pre cestovný ruch, umenie a kultúru z Kovačice Mamo moja, ja sa vydám len do Kovačice autorky a režisérky Ivany Svetlíkovej. Program obsahujúci zaznamenávanie svadobných obyčají a svadbu z dvoch blízkych a predsa rozdielnych banátskych prostredí – Kovačice a Padiny, zahrnul početné kovačické hudobno-folklórno-tanečné súbory.

vavrin 2016 prv vik 003

Druhý deň prehliadky – 22. október 2016 sa niesol v znamení Kovačičanov. V podvečerných hodinách vystúpilo Združenie občanov Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM s predstavením O láske. Autorom predlohy, režisérom a dramaturgom je Dragan Karlečík. Bol to satirický pohľad na svet, v ktorom zvíťazili reality programy a ich hviezdy sa stali novou elitou.

vavrin 2016 prv vik 004

Vo večerných hodinách na malej scéne SVD znovu vystúpili kokramovci z Kovačice svojráznym bojom proti tme – rovnomenným názvom predstavenia Tma. Autorom predlohy, režisérom a dramaturgom je Dragan Karlečík. Medzi dvomi predstaveniami v klube Divadla VHV sa uskutočnila prezentácia monografie Makan, ktorá v roku 2015 vyšla k šesťdesiatke tohto profesionálneho režiséra.

Do tretieho dňa prehliadky – 23. októbra 2016 svetlo vniesli Staropazovčania zo Slovenského divadla VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Predviedli predstavenie Maratónci bežia čestné kolo – známe dielo Dušana Kovačevića v réžii a dramaturgii Alexandra Baka, ktorý bol i autorom scény a upravovateľom textu.

vavrin 2016 prv vik 006

Tým, že sa pustili do takejto náročnej predlohy, Staropazovčania si položili skutočne vysoké ciele a súdiac podľa reakcií publika, podarilo sa im to… Medzi dve súťažné predstavenia v klube Divadla VHV bol zakomponovaný i divadelný happening Divadla VHV Petrovec Kráľ Ubu – politické zhromaždenie ľudu Alfreda Jarryho (ako nesúťažné) autorov konceptu Miroslava Babiaka a Jána Čániho. Kráľ Ubu v histórii Divadla VHV v Petrovci bolo jedným z najhrávanejších a najocenenejších predstavení.

vavrin 2016 prv vik 005

Do tretice – tretí deň prehliadky uzavreli novosadskí šafárikovci – členovia Ochotníckeho divadla pri SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu. Podali hru Bos taurus autora predlohy, réžie a hudby – Rastislava Zorňana. Autor do príbehu zakomponoval skutočné príbehy z nášho slovenského vojvodinského prostredia a dostal sa dojem, že to bola ponáška na poviedku Martina Kukučína Rysavá jalovica.

Ctiteľom divadelného umenia sú počas prehliadky k dispozícii i ďalšie dve výstavy – dokumentačná výstava 150 rokov divadla v Petrovci vo foyeri Slovenského vojvodinského divadla a panelová výstava Fenomén divadla alebo divadelný fenomén v priestore SVD v Báčskom Petrovci.

Prehliadku podporil i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a NRSNM v rámci plánovaného rozpočtu vyčlenila 200.000,00 dinárov.