Po 45. Divadelnom vavríne v Kovačici

V dňoch od 24. októbra do 2. novembra 2014 v Kovačici prebiehala 45. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku – Divadelný vavrín. Prehliadka sa príležitostne uskutočnila v Kovačici – v česť storočnici divadla v tomto prostredí a začala sa otváracím programom, ktorého autorkou bola Danka Hriešiková a predviedli ho mladí herci: Andrej Vereský, Ján Chrťan, Milina Čížiková a Annamária Chalupová.

Uvítacie slová v rámci otvorenia mal Pavel Jonáš, predseda Divadla VHV scény v Kovačici a prehliadku otvorila Anna Tomanová Makanová, podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedníčka NRSNM. V súťažnej časti prehliadky vystúpilo jedenásť divadelných predstavení, jedno predstavenie bolo zrušené a jedno bolo nesúťažné. Odborná porota pracovala v zložení: Miroslav Fábry, herec Srbského národného divadla v Novom Sade, Monika Necpálová, divadelníčka zo Slovenska a Danka Hriešiková, divadelníčka z Kovačice. Koordinátorkou festivalu bola Ivana Svetlíková.

Na tohtoročnom Divadelnom vavríne boli predvedené nasledujúce divadelné predstavenia:

 • Starý frfloš Carla Goldoniho v réžii Jána Makana – Divadlo VHV, scéna v Kovačici pri Dome kultúry 3. októbra
 • Živý bič Mila Urbana v réžii Aničky Balážovej – SKUS hrdinu Janka Čmelíka – Slovenské divadlo VHV zo Starej Pazovy
 • Čakanie na Godota Samuela Becketta v réžii Martina Labáta – Dom kultúry Michala Babinku z Padiny
 • Zypa Cupák Jána Čajaka ml. v réžii Rastislava Zorňana – SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu
 • Diabol v raji manželskom Ferka Urbánka v réžii Duška Hrnčiara a Maríny Párnickej – Ochotnícke divadlo Michala Benku Uču pri KUS Štefánika z Lalite
 • Nízkotučný život Viliama Klimáčka v réžii Jarmily Gerbócovej – Padinské ochotnícke divadlo Nová scéna
 • I na U Dragana Karlečíka v réžii Danky Svetlíkovej a Dragana Karlečíka – Združenie občanov Kolektív Kreatívnych Amatérov z Kovačice
 • Divadelná komédia Benghta Ahlforsa v réžii Jána Chalupku – Kultúrno-umelecké stredisko Zvolen z Kulpína
 • Trúchliaci pozostalí Branislava Nušića v réžii Vladany Cvijanovićovej – SKOS Detvan z Vojlovice – Pančeva
 • Láska alebo niečo tomu podobné Jana Hrubíka v réžii Jána Zvaru a Jana Hrubíka – Kultúrne centrum Aradáč – Divadelná odbočka Branislava Vierga z Aradáča
 • Od zajtra nepijeme režiséra a scenáristu Petra S. Butka – Divadlo VHV z Petrovca

Sprievodným podujatím bola výstava z príležitosti storočnice divadla v Kovačici ako i prezentácia publikácie Nová slovenská vojvodinská dráma II s divadelnou scénkou Ústav pre nemanželské deti Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice.

Víťazom tohtoročného Divadelného vavrína sa stalo predstavenie Divadla VHV, scény v Kovačici pri Dome kultúry 3. októbra z Kovačice – Starý frfloš Carla Goldoniho v réžii Jána Makana. Získalo zlatú plaketu a zároveň Cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

vavrin 002

Kompletné výsledky tohtoročnej divadelnej prehliadky uvádzame v rámci Správy odbornej poroty 45. Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku – Divadelný vavrín.

V rámci zatváracieho programu prehliadky pohostinne vystúpilo predstavenie Slovenského vojvodinského divadla Podozrivá osoba Branislava Nušića v réžii Aleksandra Baka.

Organizáciu tohtoročného Divadelného vavrína mali na starosti Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Kovačica a Dom kultúry 3. októbra z Kovačice. Finančne ho podporili: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Kovačica a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

SPRÁVA ODBORNEJ POROTY

Fotografie poskytli:
Anna Margareta Valentová, Anička Chalupová a Andrej Meleg


vavrin 003

vavrin 004

vavrin 005

vavrin 006

vavrin 007

vavrin 008

vavrin 009

vavrin 010

vavrin 011

vavrin 012