Pivničania laureáti 50. Divadelného vavrína

Uzatvárajúcim ceremoniálom a udelením cien najúspešnejšim jednotlivcom a súborom dňa 3. novembra sa v Starej Pazove ukončila 50. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín. Pozdravy z Veľvyslanectva Slovenskej republiky priniesol Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne SR, ktorý podotkol, že divadlo je kľúčovým pilierom kultúrnych aktivít, ale aj garantom čistoty materinského jazyka. V mene Organizačno-správnej rady všetkým účastníkom a ustanovizniam, ktoré sa podieľali na organizácii, poďakoval Zdenko Uheli, predseda OSR. Divadlo so Slovákmi a Slováci s divadlom pretrvávajú vyše sto rokov a kým bude divadelných zanietencov, bude aj divadla, povedala okrem iného Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, ktorá aj zatvorila Divadelný vavrín 2019.

         Podľa ocenenia Lýdie Gedeľovskej, ktorá sledovala kultúru hovoreného slova na tohtoročnej prehliadke, vysoká úroveň javiskovej reči bola povšimnutá najmä v predstaveniach Tajomný šepot, Čo si videl, nevidel si! a Nálepky Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice a v predstavení WC Story SKC P.J. Šafárika z Nového Sadu. Najčistejšie a bez nárečových prízvukov odznela slovenčina v predstavení WC Story a preto cenu za kultúru hovoreného slova získal divadelný súbor z Nového Sadu. Potom sa slova ujala Milina Chrťanová, predseníčka odbornej poroty.

         Na divadelnej prehliadke sa zúčastnilo osem divadelných predstavení v konkurencii o ceny z nasledujúcich slovenských vojvodinských prostredí: Pivnice, Vojlovice, Nového Sadu, Kysáča, Lalite a Aradáča.

         Podľa ocenenia odbornej poroty (hodnotili Miroslav Benka, Milina Chrťanová a Zdenko Kožík prvú cenu a sošku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny získalo predstvenie Čo si videl, nevidel si! OD Janka Čemana z Pivnice. Režisérka tohto predstavenia Katrína Mišíková Hitzingerová je odmenená za najúspešnejšiu réžiu a za pôvodnú predlohu. Z tohto súboru odmenený je aj najúspešnejší herec na prehliadke Jozef Chrček a najlepší debutant Kristián Baďura. Za kostýmy v tomto predstavení odmenená je Ema Kristoferová.               Z druhého predstavenia pivnického divadla Tajomný šepot odmenený je Boris Merník za najlepšiu epizodnú postavu a Jan Šimon za najúspešnejšiu scénografiu.             Z tretieho predstavenia ochotníkov z Pivnice Nálepky diplom za herecký výkon dostal sa Jánovi Kmeťkovi.

         Druhú cenu získalo predstavenie V štátnom záujme z Kysáča. Tomuto súboru dostalo sa ocenie za najlepší kreatívny divadelný čin a herečka Tatjana Klinková stvárnila nejlepšiu epizodnú postavu. Diplom za herecký výkon získali Svetlana Gašková, Kristián Križan, Ivan Privizer a Branislav Čeman.

         Tretiu cenu získalo predstavenie Zabíjačka z Aradáča. Tomuto súboru sa dostala aj špeciálna cena za kolektívnu hru a odmenené sú aj Verona Abelovská Petráková a Helena Bartošová za najúspešnejšie stvárnené hlavné ženské postavy na prehliadke.

         Druhá špecialna cena za najlepšiu choreografiu sa dostala Alise Oravcovej, ktorá získala aj diplom za herecký výkon. Diplomom za herecký výkon odmenená je aj Daniela Valentová z Lalite.

         Na počesť odmenených a na radosť divákov Slovenské vojvodinské divadlo z Báčskeho Petrovca predviedlo predstavenie SVÆTY ZA DEDINOU, na motívy hry Portugal autora Zoltána Egressyho a v réžii Dušana Bajina.

         Divadelný vavrín spolu organizovali a financovali: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Stará Pazova, SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Podľa Anny Simonovićovej

Foto – autorka

Odmenení_na_Vavrine-min.jpg