54 . Stretnutie v pivnickom poli

V Pivnici od 7. do 8. decembra 2019 prebiehal 54. Festival spevákov slovenských pôvodných ľudových piesní – Stretnutie v pivnickom poli. Toho roku sa festivalu sa zúčastnilo 13 spevákov zo slovenského vojvodinského prostredia a sprevádzal ich ľudový orchester pod vedením Valentína Michala Grňu. Konferеnciu pre všetky tri koncerty mala Anna Zorňanová a festival otvorila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

Odborná porota, ktorá hodnotila prednesy a autentickosť piesní, pracovala v zložení: Jarmila Juricová Stupavská, Mária Zdravkovićová a Miroslav Hemela a ľudový odev účastníkov hodnotil mladý etnológ Patrik Rago.

Odborná porota udelila nasledujúce ceny. Za interpretáciu prvú cenu Martine Agarskej z Boľoviec, ktorá získala i Cenu NRSNM, druhú cenu Vladimírovi Kriškovi z Hložian, tretiu cenu Andrei Koruniakovej z Kulpína a ďalšiu tretiu cenu Shaili Ponigerovej Forero z Báčskeho Petrovca.

Ceny za autentickosť piesne získali Jarmila Hajková z Kovačice a Vladimír Ábelovský z Aradáča. Špeciálnu cenu za angažovanie sa vo viacerých oblastiach hudobného života vojvodinských Slovákov získala Iveta Kováčová z Báčskeho Petrovca. Ceny za tradičný ľudový odev získali Silvia Ferková z Hložian a Iveta Kováčová z Báčskeho Petrovca.

Cenu poroty obecenstva získali Pivničan Janko Merník a Hložančan Vladimír Kriška.

Ceny odmeneným udeľovala predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM Anna Čapeľová.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na 54. Stretnutie v pivnickom poli vyčlenila 180.000,00 dinárov a osobitne prispel i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

DSC 0873-min

 

Fotografie: Miroslav Pap, týždeník Hlas ľudu