Otvorenie slovenského narodného domu v Dobanovciach

 V nedeľu 29. apríla bol v Dobanovciach pri príležitosti osláv 150. výročia príchodu Slovákov do tejto osady slávnostne otvorený Slovenský národný dom. Pri otvorení tohto stánku slovenskej kultúry v Dobanovciach predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny pani Anna Tomanová Makanová a predseda Obce Surčin, Vojislav Janošević odhalili pamätnú tabuľu venovanú tejto významnej udalosti.

 Výstavbu domu financovala Mestská obec Surčin Mesta Belehrad s podporou stavebného podniku Karabuva a vybavenie tohto domu finančne podporili Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejne informovanie, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy, Slovenská republika a Slovenská evanjelická cirkev Laverton z Melbourna, Austrália.

Fotografovala: Anna Legíňová

 Pri tejto príležitosti podpredseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Juraj Červenák odovzdal zástupcom miestnej samosprávy a slovenských organizácii symboly slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku – erb, vlajku a stolovú zástavku, ktoré sa v zmysle zákona môžu používať v obciach, v ktorých žije naša menšina, počas štátnych sviatkov spolu so štátnymi symbolmi. Prípravu a tlač symbolov slovenskej národnostnej menšiny finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.