Druhá verejná rozprava o obsahoch programov verejnej mediálnej inštitúcie Rádio televízie Srbska

Vo štvrtok 15. Októbra v Subotickej Radnici odznela druhá verejná rozprava o obsahoch programov verejnej mediálnej inštitúcie Rádio televízie Srbska.

Diskusia prebiehala v spolupráci z OSCE. Prítomným, predstaviteľom medií a Národnostných Rád Srbska sa prihovorili členovia vedenia RTS-a. Menovaní  predstavili výsledky, plány a prekážky s ktorými zápasí tento verejní servis.

rts2

Generálny riaditeľ Dragan Bujošević sa zmienil predovšetkým k otázky predplatného, a vysvetlil, že náklady na exekútorov za nezaplatené poplatky prevyšujú náklady samotných nezaplatených poplatkov, takže nie je vylúčene pristúpiť niektorým iným drastickým opatreniam, aby sa táto otázka riešila. Vyzdvihol, že RTS vyžaduje iba to, čo zákon nakladá, a je povinnosťou Vlády aby to doriešila, s cieľom umožniť nehatené fungovanie Verejného servisu.

rts3

Tiež zahlásil, že RTS vyrába 20 hodín originálneho programu denne. Desať hodín kultúrno umeleckých a 10 hodín zábavných obsahov. Pripomenul, že sú si vedomí, že chýba program pre národnostné menšiny, ale nie sú si celkom istí, aký by to mal byť program. Boli by radi aby mali osobitný kanál venovaný programom v jazykoch menšín, ak za taký projekt zaplatí Európska Únia. Pretože za také niečo nie sú peniaze. A aj tak také programy vyrába RTV.

Jeseň na RTS bude v znamení nových seriálov historický významného „Čizmaši“ a komédie „Komšije“. Tiež odznejú premiéry filmov z domácej produkcie „Ničije dete“ a „Enklava“. Zvláštnou výzvou pre RTS búdu programi pre deti ktorý plánujú obohatiť novými obsahmi.