O ekologických aktivitách na predškolských zariadeniach

Na ZŠ 15. októbra v Pivnici sa 10. mája 2013 uskutočnilo odborné stretnutie na tému Skúsenosti a poznatky v uplatňovaní ekologických aktivít v predškolských zariadeniach. Organizátormi podujatia boli Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Združenie slovenských vojvodinských vychovávateľov.

Na tému Teoretické  základy  výchovno vzdelávacej práce s predškolskými deťmi z oblasti ekológie hovorila dipl. pedagogička Andrijana Struhar, odborná spolupracovníčka. O Ceste k zeleným školám sa zmienila Lenka Víziová. V pokračovaní boli prezentované príklady dobrej praxe z materských škôl zo Starej Pazovy, Selenče, Kysáča, Kovačice a Báčskeho Petrovca. Práce   ekologických tímov  predškolských ustanovizní prezentovali PU Radosno detinjstvo – oddelenie Lienka  Kysáč a tím PU Včielka Báčsky Petrovec. Sprievodnou aktivitou bola výstava detských prác a prác vychovávateliek z prírodného a odpadového materiálu.

eko002

eko003

eko004

eko005