Novinárska ceny Asociácie slovenských novinárov na rok 2011

Tretí ročník Novinárskej súťaže Asociácie slovenských novinárov, pre profesionálnych a neprofesionálnych slovenských novinárov z územia Republiky Srbsko, bol dokončený v piatok 11. mája slávnostným udelením cien v Kovačici. Členmi tohtoročnej odbornej poroty boli Samuel Žiak, Alžbeta Babková a Marína Chorvátová, ktorí spomedzi 23 súťažných príspevkov vybrali najlepšie.

Cenu Jana Makana za najlepší publicistický beletristický príspevok v kategórii profesionálnych novinárov nad 35 rokov dostal Ján Špringeľ za portretové interview Dozaista organista! a cenu Vladimíra Dorču za najlepší publicistický beletristický príspevok v kategórii profesionálnych novinárov do 35 rokov dostala Alena Gajanová za portretové interview Život je práca a práca je tvoje dielo.

Cenu Ondreja Krásnika za najlepší publicistický beletristický príspevok v kategórii neprofesionálnych novinárov dostal Janko Takáč za recenziu Správa zo štúdijného pobytu v politike. Špeciálne uznania dostala Jarmila Pálenkášova za reportáž Libreto pre spomienku a Anna Lačoková za reportáž Rozhlasové bosorky.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny podporuje Novinársku súťaž ASN, a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová (ktorá bola prvou predsedníčkou ASN pri jej založení v roku 2002) v Galérií insitného umenia v Kovačici odovzdala hlavnú cenu súťaže. Pripomeňme, Asociácia slovenských novinárov je nestraníckym, mimovládnym a neprofitným združením občanov, ktorého cieľom je, okrem iného ochraňovanie a afirmovanie menšinových práv v oblasti informovania, edukácia a formovanie kvalitných profesionálných kádrov a nadväzovanie spolupráce s podobnými novinárskymi inštitúciami doma a v zahraničí.