Návštevy škôl s vyučovacím jazykom slovenským

Predsedníčka NRSNM, Anna Tomanaová Makanová a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová 15. októbra navštívili kolektív ZŠ 15. októbra v Pivnici pri príležitosti osláv Dňa školy.

navstevy-skol okt 2018 002

Žiakom 1. ročníka, za prítomnosti riaditeľa školy Patrika Malinu a učiteľky Tatiany Naďovej, koordinátorka rozdelila rozprávkové knihy a do učebne pre 1. ročník a do kabinetu slovenčiny priliehavé nástenky, ktoré finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúci v zahraničí.

navstevy-skol okt 2018 003

navstevy-skol okt 2018 004

navstevy-skol okt 2018 005

navstevy-skol okt 2018 006