Návšteva kysáckej školy

12. júna 2015 predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Katarína Melegová Melichová, predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM Ján Brna a koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová navštívili ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči.

Delegáciu NRSNM prijala riaditeľka školy Daniela Marčoková a predsedníčka Školského výboru Marína Savićová. Na stretnutí sa podrobne analyzovala úloha školy pri organizovaní detského folklórneho festivalu Zlatá brána a návrhy na zaznamenávanie 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.

Na aktivitu sa minulo 4.932,00