Ministerstvo kultúry, informovania a informačnej spoločnosti zverejenilo návrh mediálnej stratégie

 

Republikové ministerstvo kultúry, informovania a infomačnej spoločnosti v piatok 3. júna 2011 zverejenilo Návrh stratégie rozvoja system verejného informovania v Republike Srbsko.
Návrh vypracovala pracovná skupina, ktorej predstaviteľov navrhli srbské novinárske združenia, asociácie a ministerstvo. Jej členmi boli profesor Fakulty politických vied Rade Veljanovski, právnik Slobodan Kremenjak, Jelena Surčulija z Fakulty politických vied, hlavný redaktor týždenníka Vreme Dragoljub Žarković, hlavný redaktor agentúry Fonet Zoran Sekulić, ako aj marketingový odborník Igor Avžner a odborník pre európske mediálne právo Danilo Nikolić. Vo vypracovaní ako pozorovatelia účinkovali aj predstavitelia OSCE a expert EÚ za podpory veľvyslanectva Veľkej Británie.

Po ukončení verejnej rozpravy, ktorá bude trvať počas júna, Ministerstvo začiatkom júla navrhne Vláde Republiky Srbsko schválenie textu, ktorý bude zosúladnený s návrhmi všetkých záujmových skupín.
Text návrhu republikovej stratégie si môžete stiahnuť tu.