Medziobecná súťaž zo slovenčiny pre žiakov ZŠ

V sobotu 5. apríla t.r. na ZŠ 15. októbra v Pivnici prebiehala Medziobecná súťaž zo slovenského jazyka žiakov základných škôl z Pivnice, Selenče, Silbaša a Lalite.

V Starej Pazove na ZŠ hrdinu Janka Čmelíka súťažili, okrem domácich, aj žiaci z Erdevíka a Suseka. Na ZŠ maršala Tita v Padine súťažili padinský, kovačický aradáčsky a jánošícky žiaci a na ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči  súťažili žiaci z Kysáča, Báčskeho Petrovca, Kulpína a z Hložian. Súťaž prebiehala za finančnej podpory NRSNM a PS pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá. Organizátormi súťaže sú Ministerstvo osvety, vedy a technológickéro rozvoja Srbsko, Vojvodinská slovakistická spoločnosť a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Republiková súťaž sa bude konať 23. 05. 2014 na ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.