Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka v Bratislave

V bratislavskej Inchebe v dňoch od 8. do 11. novembra 2018 prebiehal 26. medzinárodný knižný veľtrh – Bibliotéka 2018.

Podujatie sa uskutočnilo súbežne s 23. výstavou vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika, ktorá priblížila nielen klasické učebné pomôcky, ale aj rôzne formy vzdelávania.

Počas štyroch veľtrhových dní návštevníci sa zoznámili s tisíckami knižných titulov všetkých žánrov a predstavilo sa 200 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ruska a z našej krajiny.

Srbsko teda knižne reprezentovali Slovenské vydavateľské centrum, Matica slovenská v Srbsku, NVU Hlas ľudu a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.