Slávnostné otvorenie Slovenského národného domu v Erdevíku

V piatok 16. novembra v Erdevíku bolo usporiadané sviatočné otvorenie zrekonštruovaného Slovenského národného domu.

Ide o rekonštrukciu, v ktorej bola urobená nová strecha a nová omietka na budove a vymenené sú okná.

Rekonštrukciu Slovenského domu finančne podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, celkovou sumou 1.700.000,00 dinárov, na základe schválených plánov a programov Výboru pre úradné používanie jazyka a písma.

dom-v-erdeviku nov 2018 002

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny podporou rekonštrukcie Slovenského domu v Erdevíku pokračovala vo svojich viacročných aktivitách zameraných na vytváranie čo najoptimálnejších  podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských spolkov, združení a organizácií.

Slávnostné otvorenie Slovenského národného domu v Erdevíku sprevádzal priliehavý kultúrno-umelecký programom tamojších ochotníkov.