Letná škola ľudových remesiel na Slovensku

 
 Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici organizovala aj tohto roku Letnú školu ľudových remesiel. Od 7. do 15. júla v dedinke Látky pri Hriňovej, v prekrásnej horskej prírode, pobudla osemčlenná silbašská expedícia. Piati žiaci Základnej školy bratov Novákovcov zo Silbaša, ako i traja profesori tejto školy – Miroslav Hložan, Jarmila Križanová a Mariena Surová mali možnosť absolvovať tento kurz. 
 
 Aktivity počas školy remesiel boli realizované v oblastiach: textilné techniky, drotárstvo, pletivá, košíkarstvo, ako i maľba na sklo, kde sa účastníci mohli naučiť pliesť, tkať, farbiť textil a maľovať na skle. Jednotlivé techniky boli realizované v skupinách podľa spracovaných materiálov a vedenie mali na starosti odborní lektori – remeselníci. V každej skupine boli účastníci zo Srbska, Rumunska, Mad´arska, Poľska a Chorvátska.

Boli to prevažne staré techniky remesiel, kde bolo možno vidieť ako to robili naši predkovia v minulosti na Slovensku, ale i naučiť sa novým technikám, akou je aj maľba na sklo. 
 Tieto techniky účasníci kurzu nielenže zvládli, ale si pritom vyrobili zaujímavé predmety z drôtu, prútia, textilu… 
 
 
 Počas celého turnusu v dispozícii bol hotelový bazén a všetci účastníci remesiel mali možnosť vidieť festival na Detve, na ktorom vystúpili Slováci z Dolnej zeme, a tiež aj manifestáciu v dedinke Hriňová, kde sa predstavili účastníci Letnej školy ľudového tanca a hudby.
 
 Bol to zaujímavý a určite nezabudnuteľný zážitok pre všetkých, ktorí sa zúčastnili tohto kurzu, ktorý organizovalo a podporilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, ako i Národnostná rada národnostnej menšiny v Srbsku.
  Mariena Surová,
  Jarmila Križanová
  a Miroslav Hložan