Kvalita prekladu učebníc

 

Dňa 14. marca t.r. v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnila schôdza Komisie pre učebnice.
Na schôdzi sa rozoberala kvalita prekladu učebníc Ústavu pre učebnice oddelenia v Novom Sade. Posudok o preklade Národnostná rada donáša v súlade so Zákonom o učebniciach a učebných pomôckach. Analyzované boli učebnice pre:
prvý ročník: učebnica Pozorujem a tvorím – výtvarná kultúra;
druhý ročník: Matematika 2 – učebnica a pracovný list;
tretí ročník: Matematika 3 – učebnica a pracovný list;
štvrtý ročník: Matematika 4 – učebnica a pracovný list;
šiesty ročník: Dejepisná čítanka s pracovným zošitom;
siedmy ročník: Matematika, Zbierka úloh z matematiky, Dejepis, Zemepis, Fyzika, Chémia, Technické a informatické vzdelávanie, Výpočtová technika a informatika, Zbierka úloh a laboratórnych cvičení z chémie, Informatika a výpočtová technika – cvičebnica, Technické a informatické vzdelávanie – pracovný zošit, Pracovný zošit z biológie, Biológia;   
ôsmy ročník: Pracovný zošit z biológie, Biológia