Jarné kolo Kurzu jazykovej kultúry

 

Deviate kolo tradičného školenia novinárov, redaktorov a jazykových redaktorov pod názvom Kurz jazykovej kultúry sa uskutočnilo 23. marca 2011 v Novom Sade. Školenia, ktoré sa môžu pochváliť svojím interaktívnym a polemizujúcim charakterom aj naďalej úspešne vedie prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Tentoraz sa stretlo 20 účastníkov, väčšinou novinárov, redaktorov, jazykových redaktorov a dopisovateľov týždenníka Hlasu ľudu, časopisu Vzlet, Rádia Nový Sad a Televízie Vojvodiny, ktorí si na úvod ozrejmili suprasegmentálne zložky slovenského jazyka. V pokračovaní pozornosť venovali lexikálnym nenáležitým tvarom v slovenskej vojvodinskej žurnalistike.
Desiate kolo Kurzu jazykovej kultúry bude 20. apríla 2011 o 12.-tej hodine na 2. poschodí budovy Dnevnika v Novom Sade.