52 . Stretnutie v pivnickom poli

V Pivnici od 8. do 10. decembra 2017 prebiehal 52. Festival spevákov slovenských pôvodných ľudových piesní – Stretnutie v pivnickom poli.

V rámci otváracieho ceremoniálu v prvý večer festivalu sa prihovorila Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM, a prítomní boli i Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Ján Slávik, predseda Výboru pre kultúru NRSNM a Anna Chrťanová-Leskovac, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Toho roku sa festivalu zúčastnilo 15 spevákov zo slovenského vojvodinského prostredia a sprevádzal ich ľudový orchester pod vedením Valentína Michala Grňu. Festival moderoval Rastislav Zorňan.

Odborná porota, ktorá hodnotila prednesy a autentickosť piesní, pracovala v zložení: Juraj Ferík (predseda), Jarmila Juricová Stupavská a Mária Zdravkovićová (členky). Udelila nasledujúce ceny za interpretáciu: 1. cenu Alenke Povolnej z Padiny, 2. cenu Anne Haškovej z Hložian, 3. cenu Zlatkovi Klinovskému zo Selenče a ďalšiu 3. cenu Igorovi Uhelimu zo Starej Pazovy.

Ceny za autentickosť piesne získali Gabriela Feketová z Kovačice a Jarmila Vachulová z Pivnice.

Cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny – sošku Miry Brtkovej, získala víťazka festivalu Alenka Povolná z Padiny a osobitnú cenu za prínos festivalu získal hudobník Ondrej Maglovský, ktorý už celé roky upravuje pesničky a je členom festivalového orchestra.

Ceny za tradičný odev, ktorý hodnotila etnologička Vlasta Vinkovičová, získali Alenka Povolná z Padiny a Anna Hašková z Hložian.

Cenu poroty obecenstva získali Pivničanky Daniela Žihlavská a Jarmila Vachulová.

V revuálnej časti festivalu vystúpila mužská spevácka skupina Folklórneho súboru V pivnickom poli SKUS Pivnica pod vedením Valentína Michala Grňu.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na 52. Stretnutie v pivnickom poli vyčlenila 200.000,00 dinárov a osobitne prispel i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Autorka fotografie:
Anna Francistyová, Hlasu ľudu