Koľko je Slovákov v Srbsku?

Zákon o národnostných radách národnostných menšín pri priamych voľbách predpokladá formovanie menšinového voličského zoznamu. Priame voľby sa môžu uskutočniť v tom prípade, ak sa do dňa vyhlásenia volieb na tento zoznam zapíše viac ako 50% z celkového počtu príslušníkov národnostnej menšiny podľa posledného sčítania obyvateľstva, zmenšené o 20%. Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2002 v Srbsku žije 59 021 Slovákov. Výbor pre úradné používanie jazyka a písma pripravil informáciu Demografické údaje o Slovákoch v Srbsku, v ktorej sa nachádzajú údaje o počte Slovákov podľa regiónov a osád podľa sčítania obyvateľov v roku 1991 a 2002. Informáciu si môžete stiahnuť v obsahu Na stiahnutie …