Edukačný kurz Rozvoj kľúčových kompetencií v Banskej Bystrici

 

V dňoch 2. – 12. septembra t.r. v Banskej Bystrici v Slovenskej republike prebiehal prvý edukačný kurz pod názvom Rozvoj kľúčových kompetencií v rámci projektu Mladí mladým, ktorého nositeľom je Centrum pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice a hlavným partnerom je Národnostá rada slovenskej národnostnej menšiny. Za pomoci lektora PhDr. Miroslava Valicu, PhD. sa 15 mladých ľudí zo Srbska zdokonaľovalo v mäkkých zručnostiach. Cieľom vzdelávania v tejto oblasti je zdokonalenie medziľudskej komunikácie, schopnosti prezentovať sa a zlepšenie interpersonálnych zručností. Medzi mäkké zručnosti, ktoré v rámci pobytu v Banskej Bystrici účastníci absolovovali, patria Osobnosti manažéra, Riadenie kariéry a časový manažment manažéra a Komunikácia manažéra. 

Zoznam účastníkov školenia "Mäkké zručnosti" – termín 2.9.-11.9.2009                       
Projekt SAMRS, č. projektu: SAMRS/2008/01/47                       
                       
P.č. Meno a priezvisko    Mesto               

1. Branislav Dudić    Báčsky Petrovec                
2. Miloš Krstovski    Báčsky Petrovec                
3. Jaroslava Ruskovski    Rusky Kerestúr               
4. Viera Tarnociová    Báčsky Petrovec                
5. Borislav Amidžić    Báčsky Petrovec                
6. Vesna Vozárová    Kysáč               
7. Paulína Čapeľová    Selenča               
8. Anna Rybárská    Báčsky Petrovec                
9. Dragan Jovanović    Selenča               
10. Vladimíra Dorčová    Kulpín               
11. Mariana Stupavská    Hložany               
12. Marína Kováčová    Báčska Palanka               
13. Zlatko Karlečík    Kovačica               
14. Anna Majorská    Stará Pazova               
15. Vladimír Tordaj    Sriemska Mitrovica