Knihovníčky zo Srbska na 36 sympóziu INFOS 2011

 

 Knihovníčky zo Srbska, členky Komisie pre knižničnú činnosť Mária Ďurišová z Kovačice, Alena Uhláriková z Kysáča, Nataša Filipová zo Starej Pazovy a Eva Taubertová z Padiny sa zúčastnili 36. medzinárodného informatického sympózia slovenských knihovníkov o postavení a úlohách pamäťových inštitúcií v oblasti rozvoja kultúry, vedy, techniky a vzdelávania INFOS 2011, ktoré sa uskutočnilo od 9. do 12. mája 2011 pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky v kongresovom centre Academia v Starej Lesnej – Vysoké Tatry.
 Účasť na sympóziu bola príležitosťou stretnúť sa s kolegami z profesie, vymeniť si skúsenosti, získať prehľad o nových tendenciách z tejto oblasti, nadviazať nové známosti a spoluprácu, ale aj prezrieť si stánky vystavovateľských firiem, ktoré prišli predviesť svoje nové produkty.

 

 Ústrednou témou sympózia boli nové výzvy 21. storočia pre pamäťové inštitúcie a organizátorom bol Spolok slovenských knihovníkov na čele s predsedníčkou Silviou Stasselovou.
 Účasť slovenských knihovníčok na tomto prestížnom medzinárodnom sympóziu finančne podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.