Kde bolo, tam bolo… i na SNS

V rámci programu Slovenských národných slávností v nedeľu 9. augusta 2015 vystúpilo i detské divadelné predstavenie Kde bolo, tam bolo… Slovenského vojvodinského divadla z Báčskeho Petrovca.

Pod text a jeho úpravu, réžiu, scénografiu a kostýmy sa podpísala Daniela Legíňová-Sabová. Hudobne prispeli Samuel Kováč a Ondrej Pavčok.

Mladí petrovskí divadelníci s týmto predstavením na tohtoročnej 21. Prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ obsadili druhé miesto.

Príbeh svojou témou zo známej slovenskej ľudovej rozprávky O hlúpej žene zaujal početných divákov v hľadisku.