SLÁVNOSTNÁ SCHÔDZA NÁRODNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

Na slávnostnej schôdzi NRSNM, vo štvrtok podvečer v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, sa vzácne ocenenia dostali jednotlivcom a kolektívom, ktorí v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania, úradného používania jazyka a písma a vôbec na pláne budovania a zachovávania dobrého mena tu žijúcich Slovákov dosiahli pozoruhodné výsledky.

Ceny a plakety odovzdala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, ktorá sa úvodom slávnostného zhromaždenia prítomným aj osobitne prihovorila.

Zlatými plaketami Rada ocenila: Program v slovenskej reči Televízie Vojvodiny za prínos k rozvoju informovania (plaketu prevzal zodpovedný redaktor Ján Čeman), Galériu insitného umenia v Kovačici za prínos k oblasti kultúry (prevzala ju riaditeľka Mária Raspírová).

atm-rasp

Knižnicu Štefana Homolu v Báčskom Petrovci (prevzala riaditeľka Jarmila Stojimirovićová) tiež za prínos k rozvoju v oblasti kultúry, Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci za prínos k rozvoju vzdelávania (prevzala zástupkyňa riaditeľa Vlasta Werleová), Miestnemu spoločenstvu Stará Pazova a Miestnemu spoločenstvu Báčsky Petrovec za prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny(prevzali ich predsedovia Rád MS Michal Filip a Ján Rybovič).

Ceny NRSNM za výnimočný prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny získali: Rádio Kysáč (cenu prevzala riaditeľka Anna Chrťanová Leskovac)

atm-achl

a Festival Stretnutie v Pivnickom poli (prevzal Valentín Grňa).

atm-vili

Cenou NRSNM za celoživotný prínos k zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku odmenili: prednedávnom zosnulého profesora a literárneho kritika Samuela Boldockého (prevzala ju a poďakovala sa jeho manželka Mária Boldocká), prvého profesionálneho dirigenta z radu vojvodinských Slovákov Juraja Feríka a veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Jána Varšu.

Pred odovzdaním cien prítomní, ktorí takmer celkom vyplnili slávnostnú sieň Gymnázia, si vypočuli laudatio na odmenených laureátov, ktorí sa vyberanými slovami poďakovali za vysoké ocenenia. Nakoniec sa prítomným prihovoril aj štátny tajomník v Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Branislav Ondruš.

foto: Juraj Bartoš