K prípravám 22. prehliadky 3xĎ

V Novom Sade dňa 6. mája 2015 v priestoroch NRSNM sa uskutočnilo pracovné stretnutie umeleckého vedúceho 22. Detskej divadelnej prehliadky 3xď Jána Makana s koordinátorom Miroslavom Kožíkom, animátorkou a moderátorkou prehliadky Monikou Necpálovou a koordinátorkami odbornej služby NRSNM.

Prítomní si predbežne rozdelili úlohy, pracovali na harmonograme prehliadky na základe zaslaných prihlášok divadelných súborov; zdôraznili potrebu press strediska počas prehliadky a najviac sa venovali problematike ubytovania cezpoľných detí účastníkov v Starej Pazove.

Koncept 3xĎ je i v roku 2015 usmernený predovšetkým na deti, ktoré okrem toho, že by boli zapojené do práce s animátorkou, tiež ako divícka verejnosť, mali by byť zapojené i do práce detskej poroty, ktorá udelí ceny za najúspešnejšie herecké výkony.

Spomenutý tím sa stretol i 12. mája 2015 v Starej Pazove, keď sa intenzívne pokračovalo s upresňovaním ďalších organizačných detailov prehliadky, otázkou financií, propagačného materiálu a pod. Na tomto stretnutí bola prítomná i predsedníčka Organizačno-správnej rady tohto festivalu Libuška Lakatošová.

Na uvedené pracovné stretnutia bolo vyčlenené: 5.570,00 a 6.121,00 dinárov.