Pripreme za „Zlatni ključ“ 2016

U Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka u Novom Sadu su se dana 18. maja 2016. susreli članovi Organizaciono-upravnog saveta festivala „Zlatni ključ“ u prošlogodišnjem sastavu.

Prisutni su bili Ana Medveđova, Marijena Stanković-Krivakova, Zdenko Kolar, Želmira Kolarova, Ana Hrćanova-Leskovac uz prisustvo Slovenke Benkove-Martinkove.

Na prvom ovogodišnjem sastanku prisutni su odlučili da u pripremama festivala nastave sa radom u istom sastavu kao i prošle godine a za predsednika OUS su ponovo predložili Zdenka Kolara. Za zapisničare su odredili S. Hlavačevu (prva sednica) a u nastavku – Želmiru Kolarovu.

Diskusiju su započeli osvrnuvši se pre svega na aktuelnu finansijsku situaciju koja na startu planiranog festivala nije delovala veoma ubedljivo. U nastavku su razmatrali moguće alternative vezane za pisanje aranžmana. Takođe je dogovoreno da se raspiše konkurs za pisanje pesama koji će biti objavljen na sajtovima Zavoda za kulturu i Nacionalnog saveta.

Vezano za sastav stručnog žirija na festivalu prisutni su predložili da bude sastavljen od muzičara, odnosno ljudi iz struke koji neće imati prijavljene svoje kompozicije na festival. Članovi OSR su se složili da revijalni deo festivala bude u znaku pobednika sa prethodnih festivala.

Savet će se susresti posle sastanka komisije koja će u međuvremenu da odabere kompozicije na festival. Troškovi sednice: 4.300 din.