K 2. Kurzu choreografie slovenského ľudového tanca

V dňoch od 31. augusta do 2. septembra 2018 v Malom Iđoši sa v organizácii Výboru pre kultúru NRSNM uskutočnil 2. Kurz choreografie slovenského ľudového tanca, na ktorom sa zúčastnilo vyše dvadsať účastníkov.

k-2-kurzu-choreografie sept 2018 002

Boli to vedúci resp. potenciálni vedúci folklórnych kolektívov v slovenských vojvodinských prostrediach a zoskupil ich predseda výboru Ján Slávik. Začiatok seminára patril  Miloradovi Lonićovi, choreografovi a umeleckému vedúcemu Folklórneho súboru Vila z Nového Sadu.

k-2-kurzu-choreografie sept 2018 003

Nasledovala praktická výučba v rámci ktorej sa vyučovali tance z Pivnice (vedúci dielne Janko Merník), Padiny (vedúci dielne Ján Kolárik), Hložany (vedúci Jaroslav Kriška), Starej Pazovy (vedúca Ružena Červenská). Korepetítorom na seminári bol hudobník Ondrej Maglovský, hudobný redaktor Rádia Nový Sad.

k-2-kurzu-choreografie sept 2018 004

Osobitná časť seminára bola vyhradená na Folklórnu debatu, ktorú organizoval Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov ako svojrázny úvod do etnologickej konferencie, ktorá by sda mala uskutočniť na budúci rok. Debatu viedol a organizoval etnológ Marijan Pavlov a pridali sa okrem účastníkov kurzu aj ďalší vedúci – choreografi z ďalších prostredí.

Účastníkom kurzu vedúci dielní zároveň umožnili ukázať i typické tance z ich prostredí, z ktoým sa nevenovala osobitná pozornosť v rámci kurzu. Pracovalo sa nanajvýš intenzívne a ani v pozdných večerných hodinách koncentrácia účastníkov neklesala, keďže sa aj ďalej kamarátili pri hudbe a dobrej nálade.

Folklórne dni víkendu boli uzavreté slávnostným udeľovaním diplomov, ktoré frekventantom a vedúcim udelila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová. Kurzu sa zúčastnili frekventanti z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Erdevíka, Hajdušice, Hložian, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Lalite, Lugu, Nového Sadu, Padiny, Pivnice a Starej Pazovy.

Kurz finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.