NA NÁMESTÍ PO DVOCH ROKOCH TRADIČNE

V rytme dobrej zábavy

Sobota na Dňoch Petrovca býva vyhradená pre Jarmok umenia a kultúrny program. Dva roky sme sa netešili tomuto podujatiu z protipandemických opatrení. Zato v sobotu 21. mája na stánkovom predaji bola rôznorodá ponuka tak remeselníkov, ako i cukrovinkárov pozdĺž takmer celej Ulice maršala Tita. A na Námestí slobody sa návštevníci mohli kochať v programe Petrovčania Petrovčanom.

Predchádzalo tomu vztýčenie vlajok oproti budove Miestneho spoločenstva, ktoré sprevádzané hymnou Petrovská cirkevného spevokolu a speváckej skupiny Petrovčanky v harmonikovom sprievode Zdenka Makovníka a pri krojovanom sprievode vztýčili predseda RMS Ján Lačok, predsedníčka obce Jasna Šprochová a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. Oslavy Dní Petrovca dva roky neboli v takomto bohatom rozsahu, ibaže si členovia Rady MS pripomenuli pri spomienke na historické udalosti a s obecným vedením. Po zaspievaní ženskej speváckej skupiny Tie petrovské štyri zvony a uvedenia do programu moderátormi Kseniou Vujačićovou, Tatianou Filipovićovou a Milanom Hemelom, návštevníkom sa prihovoril predseda RMS Ján Lačoka, v mene Obce Báčsky Petrovec a NRSNM prihovorili sa predsedníčky Jasna Šprochová a Libuška Lakatošová a v mene hostí viceprimátorka mesta Martin Tatiana Červeňová a profesor Ján Kukučka z Nadlaku.

V kultúrnom programe svoje vlohy preukázali tanečníci KUS Petrovská družina, mladšia a staršia tanečná skupina vedúceho Pavla Pavlíniho a za hudobného sprievodu Zdenka Makovníka, Spevácka skupina Perličky, ktorá pôsobí pri združení YMCA a nacvičuje ju Mariena Stankovićová-Kriváková, staršia veková skupina Medveďkovia PU Včielka s hrou O slniečku; nacvičili ich vychovávateľky Anna Fejdiová a Anna Gagulićová, folkloristi zo Základnej školy Jána Čajaka, ktorých nacvičili Zuzana Fabianová a Mariana Topoľská a na harmonike sprevádzal Boris Gabríni a Detská hudobná skupina YMCA Music, ktorú nacvičuje neúnavný hudobník Michal Struhár, ktorý zahral aj na fujare.

V pokračovaní do večerných hodín návštevníci osláv pred pomníkom mali možnosť pobaviť sa na dvoch koncertoch. Najprv koncertovala hudobná skupina Garavi sokak z Nového Sadu a po nej pódium patrilo Ľudovej hudbe Kalapoši zo Selenče.

Avšak aj v nočných hodinách sa ozývala hudba, keďže veselice boli okrem v Miestnom spoločenstve aj v iných kaviarňach.