I. zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM

 V Úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade 28. 10. 2010 prebiehalo I. ustanovujúce zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM. Po schválení Rokovacieho poriadku sa verifikovali noví členovia Komisií Výboru pre kultúru, ktorí v novom zložení pozostáva z 9 komisií. Niektoré komisie sú prebraté z minulého zloženia a to sú Komisia pre výtvarnú činnosť, Komisia pre hudobnú činnosť, Komisia pre vydavateľskú činnosť, niektorým sa sčasti zmenil názov Komisia pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť, Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva, niektoré sú nové Komisia pre literárnu tvorbu, Komisia pre knižničnú tvorbu a Komisia pre spolkovo – folklórnu činnosť sa podelila na dve Komisia pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí a Komisia pre spolkovú činnosť, ktorá má zateraz iba pracovný názov.

Foto: Anna Francistyová

 Nové zloženie Výboru pre kultúru pozostáva z 11 členov. Predsedníčka je Annamária Boldocká Grbić, podpredsedníčka je Anna Chrťanová Leskovac a členovia VPK sú predseda Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť, Ján Makan, Komisie pre výtvarnú činnosť, Pavel Čáni, Komisie pre literárnu tvorbu, Martin Prebudila, Komisie pre spolkovú činnosť, Valentín Grňa, predsedníčka Komisie pre hudobnú činnosť, Milina Sklabinská, Komisie pre ochranu kultúrneho dedičstva, Anna Séčová Pintírová, Komisie pre knižničnú tvorbu, Mária Ďurišová a predsedníčka Komisie pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí Katarína Mosnáková.
 V pokračovaní nasledovalo I. ustanovujúce zasadnutie Fondu pre vydavateľskú činnost v slovenskej reči slovenské tlačené slovo, na ktorom sa konštituovalo nové vedenie Fondu v súlade s jeho štatútom. Podľa pravidiel Fondu sa predsedníčka VPK Annamária Boldocká Grbić automaticky stáva predsedníčkou Fondu a členovia VPK sú členovia Správnej rady Fondu. Za predsedu Správnej rady fondu je zvolení Martin Prebudila a za jeho zástupcu Mária Ďurišová.