Filmové semináre

 Celoštátna slovenská samospráva v Budapešti, ako orgán, zastupujúci záujmy a práva Slovákov, žijúcich v Maďarsku, je súčasne inštitúciou, ktorej cieľom je jednak záchrana tradičnej kultúry, jednak snaha o oboznamovanie so súčasnou slovenskou kultúrou, vrátane slovenského filmu. Od roku 1992 organizujeme v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom v Bratislave prehliadky slovenských filmov – filmové semináre (FS) pre študentov gymnázií a poslucháčov slovenčiny tunajších vysokých škôl v budapeštianskom Slovenskom inštitúte pri Veľvyslanectve SR, teda na slovenskej pôde. K seminaristom sa samozrejme môžu pridať aj iní záujemcovia o slovenský film. Od r.2008 je organizátorom FS Slovenské divadlo Vertigo pri CSS. Filmové semináre sú 3-dňové stretnutia so slovenskou kinematografiou, v rámci ktorých sme počas dlhých rokov mali možnosť predstaviť záujemcom desiatky slovenských – a v každom roku aj najnovších – filmov, a takisto pozdraviť renomovaných filmárov zo Slovenska.

Premietania pravidelne dopĺňajú odborné prednášky, debaty. Našimi každoročnými hosťami a prednášajúcimi sú generálny riaditeľ SFÚ Peter Dubecký a rektor VŠMU prof. Ondrej Šulaj,  v priebehu sedemnástich rokov sme mohli medzi sebou privítať napr. Martina Šulíka, Martina Hollého, Dušana Trančíka, Dušana Dušeka, Evu Borušovičovú, Stanislava Szomolányiho, Martina Cieľa, Vlada Balca, Marka Škopa, Zuzanu Križkovú a iných.

Ide o komorné podujatie vzdelávacieho charakteru, bez akéhokoľvek príjmu.

Náš v  poradí 18. filmový seminár plánujeme v dňoch 8.-13. novembra 2010, a síce 8.-10. novembra v budapeštianskom Slovenskom inštitúte, 10. novembra by sme radi premietli jeden film na VŠP v Ostrihome, v dňoch 11.-13. novembra v Segedíne – tu aj pre slovenských študentov z Rumunska a Vojvodiny.  Spolok Slovákov v Segedíne už dlhé roky organizuje prehliadky slovenského filmu, a práve do nej sme minulý rok po prvý raz včlenili aj náš filmový seminár. Účastníkom by sme v tomto roku chceli ponúknuť predovšetkým hrané a dokumentárne filmy z produkcie rokov 2009-2010, ako aj filmy študentov VŠMU.