Etnicita a viacjazyčná výchova – siedmy žiacky seminár

V sobotu 21. novembra 2015 na petrovskej škole sa uskutočnil v poradí siedmy žiacky seminár pod heslom Etnicita a viacjazyčná výchova.

etnicita 2015 002

Seminára sa zúčastnili žiaci hostiteľskej školy, žiaci zo Starej Pazovy, Kovačice, Pivnice, Aradáča, Hložian, Kulpína a ich učiteľky slovenského jazyka, anglického, srbského a nemeckého jazyka.

etnicita 2015 003

Po srdečnom privítaní a raňajkách v sprievode svojich učiteliek žiaci najprv navštívili  Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom a potom Ústredňu Matice slovenskej v Srbsku. Po návrate do školy čakal ich prichystaný obed a potom sa rozdelili do jednotlivých vzdelávacích dielní (slovenská, srbská, anglická, nemecká a výtvarnícka dielňa). V týchto viacjazyčných dielňach skompletovali viacjazyčný materiál, ktorý je obsahom na ďalšie číslo spoločného internetového časopisu Čaroslov.

etnicita 2015 004

Cieľ seminára  pozostával v upevňovaní a zlepšení  jazykovej zručnosti žiakov predovšetkým v materinskom jazyku, v srbskom jazyku a v cudzích jazykoch ako aj v jazykoch národnostných menšín vo Vojvodine.

etnicita 2015 005

Siedmy seminár pre žiakov základných škôl bol zameraný na udržiavanie a rozvoj národného a jazykového povedomia a kultúrnej identity slovenských žiakov vo Vojvodine.

etnicita 2015 006

Jednodňový seminár pod názvom Etnicita a viacjazyčná výchova – VII. seminár pre žiakov základných škôl bol finančne zabezpečený prostredníctvom projektu a peňazí z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá a Výboru pre vzdelávanie NRSNM.