Aj my sa učíme po slovensky

21. novembra 2015 v Báčskom Petrovci bola uskutočnená prvá časť projektu Aj my sa učíme po slovensky v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

poslovensky 2015 002

Žiaci zo základných škôl v Báčskej Palanke, Čeláreva, Nového Sadu a Pivnice, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry a vyučovanie sledujú po srbsky, najprv navštívili Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci, v ústredni Matice slovenskej ich prijala predsedníčka, obzreli si Galériu Zuzky Medveďovej a najstarší dom v Báčskom Petrovci a mali príležitosť sa kamarátiť so svojimi rovesníkmi na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.

poslovensky 2015 003

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny žiakom rozdelila 3 čísla najnovšej Zorničky a učebnice zo Slovenska. Projekt bude pokračovať 1. decembra v Kovačici, kde sa zapoja žiaci z Hajdišice a Vojlovice.

poslovensky 2015 004

poslovensky 2015 005