Edukačný zájazd členiek Asociácie slovenských spolkov žien

V dňoch 30. októbra a 1. novembra 2015 v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien bol uskutočnený edukačný zájazd na Slovensko.

Absolvovalo ho 61 členiek z 15 spolkov žien, členiek Asociácie slovenských spolkov žien: Báčsky Petrovec, Báčska Palanka, Dobanovce, Hajdušica, Hložany, Kovačica, Kulpín, Kysáč, Laliť, Padina, Vojlovica, Pivnica, Selenča, Silbaš a Stará Pazova.

edu zajazd 2015 002

Počas trojdňového zájazdu realizovaná bola prednáška o Ľudovítovi Štúrovi, absolvované boli štyri dielne: vyšívanie krivou ihlou, výroba tkaníc, výroba pleteníc a zdobenie veľkonočných vajíčok, ktorú pripravili členky Občianskeho združenia Podobenky z Vajnor – Bratislava a členky tejto výpravy si mohli obzrieť i Bratislavský a Smolenický zámok a kultúrno-historické pamiatky miest Modra, Bratislava a Trnava.

edu zajazd 2015 003

Členky si vypočuli i prednášku venovanú výročiu Ľudovíta Štúra o čom veľmi zaujímavo a odborne hovoril prednášateľ K. Kantek. Pán Kantek bol zároveň aj sprievodcom v meste Modra, keď navštívili hrobku Ľ. Štúra, obzreli si školu, v ktorej učil aj Dositej Obradović, kostoly a predajňu modranskej keramiky.

edu zajazd 2015 004

V ďalší deň v predpoludňajších hodinách bola realizovaná dielňa už spomenutých ručných prác a remesiel vo Vajnoroch v Bratislave. Dielňu pripravilo šesť lektoriek Občianskeho združenia Podobenky z Vajnor pod vedením Jarmily Rybánskej. Dielňa trvala 3,5 hodiny a po ukončení dielne našu delegáciu privítal aj starosta obce Vajnor. Potom si obzreli kostol na námestí, kým po obede v hoteli Advance v starom meste Bratislavy, navštívili Bratislavský hrad. Vo večerných hodinách bola spoločná družba členiek spolkov.

edu zajazd 2015 005

V nedeľné ráno smerovali na Smolenický zámok, o ktorom veľmi zaujímavo hovorili tamojšie sprievodkyne. Na zámku práve prebiehali slávnosti Hellovínu. Po obhliadke navštívili hrobku posledných majiteľov rodu Pálfyovcov. V Smoleniciach navštívili i múzeum Molpír, v ktorom sú zachované rôzne úžitkové predmety z minulosti tohto kraja a pamiatkovú izbu vynálezcu padáka Štefana Baniča. Po obede v Trnave v hoteli Inka so sprievodkyňou obzreli kultúrno-historické pamiatky Trnavy a kostnicu na nádvorí arcibiskupského katolíckeho kostola.

Zájazd podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny financovaním cestovných trov v hodnote 192.000,00 dinárov.

Viera Miškovicová