Edukácia slovenských učiteľov

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku za finančnej podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úhradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí  poriadala odborné zdokonaľovanie pre slovenských učiteľov pôsobiacich na školách, na ktorých sa vyučuje po slovensky alebo sa vyučuje slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry v Srbsku a v Chrvátsku.

edu slov uc maj 2016 002

Akreditované odborné zdokonaľovanie sa realizovalo na Základnej škele Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch 6. – 8. mája 2016 prostredníctvom Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

edu slov uc maj 2016 003

93 učitelia z Padiny, Kovačice, Lugu, Suseku, Erdevíka, Nové Sadu, Báčskeho Petrovca, Čelareva, Báčskej Palanke, Iloka, Kulpína, Kysáča, Pivnice, Silbaša, Selenče a z Hložian, z  materských škôl, základných a stredných škôl, školský psychlógovia a defektológovia ako i učitelia, ktorí vyučujú slovenčiny v školách so srbským a chorvátskym vyučovacím jazykom mali možnosť zýskať 14 kreditov a vypočuť si odborné prednášky v podaní  PaedDr. Márii Onuškovej, Mgr. Beáty Jurákovej a Mgr. Ľudmily Lašákovej.

edu slov uc maj 2016 004

 
V mene Centra ďalšieho vzdelávania z Bratislavy tentokrát odborne zabezpečili školenie zástupkyňa riaditeľky Mgr. Ľudmila Novák Ducká a odborná zamestnankyňa Mgr. Ľudmila Ábelová a za organizátora v Srbsku školenie sprostredkovala PaedDr. Svetlana Zolňaová.

edu slov uc maj 2016 005
edu slov uc maj 2016 006

edu slov uc maj 2016 007