Dušan Čaplovič navštívil Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič pobudol v dňoch 20. až 22. októbera na pracovnej návšteve Srbska.

Okrem Belehradu a Nového Sadu navštívil aj  prostredia, v ktorých žijú Slováci a to Laliť, Selenču, Starú Pazovu, Dobanovce, Jánošík, Padinu, Kovačicu a Báčsky Petrovec. Počas oficiálnych rokovaní so zástupcami štátnej správy, pokrajinskej vlády a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa hovorilo o viacerých otázkach týkajúcich sa slovenskej národnostnej menšiny. Jednou z otázok, ktorej sa venovali bola i nostrifikácia vysokoškolských diplomov získaných na vysokých školách na Slovensku. Obe strany sa zhodli, že je potrebné umožniť urýchlenie a zjednodušenie nostrifikácie, aby sa čo najviac absolventov po návrate do Srbska mohlo rýchle uplatniť a tak získanými vedomosťami a skúsenosťami prispieť celkovému rozvoju spoločnosti.

V bilaterálnych rozhovoroch sa hovorilo aj o otvorení detašovaných pracovísk v Novom Sade, predovšetkým Univerzity Komenského z Bratislavy a Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice.

V delegácii, ktorá navštívila Národnostnú radu slovenskej národnostne menšiny boli, okrem ministra Čaploviča, aj veľvyslanec SR Ján Varšo, konzulka Oľga Beňová, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík a riaditeľ odboru dotácií a ekonomiky ÚSZZ Milan Koščo. Zástupcovia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny informovali ministra o súčasných aktivitách a pôsobení Národnostnej rady ako orgánu kultúrnej autonómie Slovákov v Srbsku.