Dramatické prvky a techniky v metodológii výučby

V dňoch od 10. do 12. októbra 2014 v Báčskom Petrovci prebiehal seminár pod názvom Dramatické prvky a techniky v metodológii výučby, ktorý je akreditovaný zo strany Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja.

dramprv 002

Seminár získal kompetenciu K3 stupňa a počas troch dní frekventantom priniesol 24 bodov. Zúčastnilo sa ho osemnásť učiteľov triednej a odbornej výučby zo základných škôl zo Starej Pazovy, Šídu, Aradáča, Padiny, Kysáča, Hložian, Báčskej Palanky, Bieleho Blata, Báčskeho Petrovca, Selenče a Nového Sadu.

dramprv 003

Význam seminára spočíva v skvalitnení procesu výučby využitím dramatických prvkov a techník v spôsobe realizácie, prezentácie a hodnotenia bežných metodických jednotiek. Edukácia učiteľov okrem iného mala za cieľ prispieť i k pestovaniu kreativity, esteticko-umeleckých schopností a zručností, k zvyšovaniu obrazotvornosti, sebadôvery u žiakov a pod. Taktiež umožniť rozvoj komunikatívnych a motorických schopností, logického uvažovania, schopnosť zmeny i adaptácie, respektíve transfer vedomostí do života mimo školy.

dramprv 004

V realizácii seminára sa zúčastnili odborníci z oblasti divadelného umenia a psychologických vied.