Divadelný vavrín 2012 – prihláste sa na prehliadku

43. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby vo Vojvodine/Srbsku – Divadelný vavrín 2012 bude v dňoch 04. mája až 13. mája 2012 v  Kovačici. Organizátorom tohtoročnej prehliadky je Divadlo VHV Domu kultúry 3. októbra v Kovačici. Patrónom festivalu je Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
Vyzývame všetky divadelné súbory, ktoré majú záujem účinkovať na prehliadke, aby vyplnenú prihlášku poslali na adresu:
DOM KULTÚRY 3. októbra
DIVADLO VHV  
ul. M. Tita 46, 26 210 Kovačica
s naznačením Prihláška na 43. Prehliadku slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby vo Vojvodine/Srbsku – Divadelný vavrín 2012
alebo na e-mail:domkulture@gmail.com

Prihlášky zaslať do 20. apríla 2012.

Prihlášku si môžete stiahnúť tu: Prihlaska Div vavrin 2012.doc