DIDA 2010

26. marec 2010 – 4. apríl 2010    
    16. ročník Festivalu divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA 2010, ktorého organizátorom je ochotnícke divadlo Janka Čemana bol otvorený 26. apríla 2010 v Pivnici divadelným predstavením Hra na ocina a maminu  Ľudvíka Aškenázyho a šesť pe v réžii Jána Kmeťka.
    Patronátom tohto podujatia je Zhromaždenie obce Báčska Palanka a NRSNM.
    Vyhodnotenie a zatvorenie Festivalu bude 4. apríla 2010 a uzavrie ho hosťujúce predstavenie Slovenského vojvodinského divadla  Manželské hry autora Matijaža Župančića v réžii Michala Babinku. 

PROGRAM FESTIVALU DIDA 2010

PIATOK 26. MARCA 2010
18,oo
VEĽKONOČNÁ VÝSTAVA

Predajná výstava veľkonočných ozdôb v organizácii Komorného zboru Nádeje z Pivnice
19,oo
TÁLIA V PIVNICI

Videoprojekcia dokumentárnych záznamov z archívu Rádio – televízie Vojvodiny
20,oo
OTVORENIE FESTIVALU DIDA 2010

Ochotnícke divadlo Janka Čemana – Pivnica – mládežnícka scéna
HRA NA OCINA A MAMINU
Autor: Ľudvik Aškenázy a šesť Pe, Réžia: Ján Kmeťko
 
SOBOTA 27. MARCA 2010
19,oo
VÍTANIE JARI S KNIHOU

Knižná vydavateľská produkcia SVC – Báčsky Petrovec, ZŠ 15. októbra v Pivnici
20,oo
Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno, Slovenská republika
KŇAZ
Autor: František Švantner, Réžia: Ľuboslav Majera, Laureát festivalu Palárikova Raková Čadca 2009

NEDEĽA 28. MARCA 2010
18,oo

Ochotnícke divadlo KIS Kysáč
CESTA PRE DÚHU
Autor: Božena Čahojová Bernátová, Réžia: Ján Privizer
20,oo
Hosťujúce predstavenie:
Divadelný súbor Homo Fuge pri DK Púchov, Slovenská republika
ANTIGONA V NEW YORKU
Autor: Janusz Głovacký, Réžia: Peter Hudák

PIATOK 02. APRÍLA 2010
16,oo

Základná škola Mladých pokolení – Kovačica
HAD Z VIII. – 2
Autor: Mária Kotvášová – Jonášová, Réžia:  kolektívna
18,oo
MOMS Báčska Palanka divadelná odbočka
ĽÚBOSTNÝ PLES
Autor a réžia: Elena Hložanová
20,oo
Divadelná odbočka MOMS Báčska Palanka
TO ČO SA VO MNE O MŇA CHVIE
Autor a réžia: Ján Salčák

SOBOTA 03. APRÍLA 2010
20,oo

SKUS Hrdinu Janka Čmelíka – slovenské divadlo VHV a Stredisko pre kultúru Stará Pazova
KEĎ VEJÚ JARNÉ VÍCHRE…
Autor: Vladimír Hurban Vladimírov, Réžia: Miroslav Benka

NEDEĽA 04. APRÍLA 2010
19,30

VYHODNOTENIE A ZATVORENIE FESTIVALU DIDA 2010
Hosťujúce predstavenie:
SVD Báčsky Petrovec
MANŽELSKÉ HRY
Autor: Matijaž Zupančič , Réžia: Michal Babiak