Deň otvorených dverí

 

 Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Združenie vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny – Báčsky Petrovec 6.apríla t.r. v Selenči realizovali stretnutie vychovávateliek pod názvom Deň otvorených dverí.
 Na stretnutí sa zúčastnili vychovávateľky zo Selenče, Báčskeho Petrovca, Pivnice, Kysáča, Kovačice, Padiny a zo Starej Pazovy.
 Aktivity, ktoré prebiehali na tomto podujatí sú: perceptuálno – motorické aktivity, ktorou realizátorka bola odborná spolupracovníčka pre telesné aktivity Predškolského vzdelávania Poletarac zo Starej Pazovy a ďalšou aktivitou odborného zdokonaľovania bola Poruchy reči, realizátorkou ktorej  bola pedagogička z Predškolskej ustanovizne Kolibri z Báča.

 

 Po odbornom zdokonaľovaní prebiehala schôdza s nasledovným rokovacím programom:
– Voľba pracovného predsedníctva
– Verifikácia zápisnice z minulej schôdze Združenia
– Správa o činnosti Združenia na rok 2010
– Finančná správa Združenia
– Plán práce Združenia na rok 2011
– Správa o aktivitách Výboru pre vzdelávanie a komisie pre PU (predsedníčka PaedDr S. Zolňanová)
– Prezentácia Webovej stránky Združenia
– Otázky a návrhy (členské karty, certifikáty o absolvovaní akreditovaného kurzu, oznámenie o ďalšom kurze (termín, financovanie), oznámenie o pozvaní SPV SR na Celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou).