Delegáciu Koordinácie prijal minister

31. mája 2017 v Ministerstve osvety, vedy a technologického rozvoja  bola delegácia Koordinácie národnostných rád národnostných menšín, ktorú tvorili Svetlana Zolňanová, Aniko Jeras, Suzana Kujundžić-Ostojić, Esad Džudžo, Darko Sarić-Lukendić a Vitomir Mihajlović.

delegacia 31 05 2017 002

Ministerstvo zastupovali minister Mladen Šarčević, štátna tajomníčkaAna Marija Viček,  námestník ministra pre stredné školy Aleksandar Pajić a námestníčka ministra pre predškolské a základné vzdelávanieVesna Nedeljković. Na zasadnutí sa analyzoval aktuálny stav plánu zápisu do 1. ročníka stredných škôl.

Dohodnuté bolo, že ministerstvo ešte raz prehodnotí možnosť otvorenia, alebo zachovania jednotlivých vzdelávacích odborov v jazykoch národnostných menšín. Slovenskú menšinu predstavovala aj Anna Medveďová, riaditeľka petrovského gymnázia, ktorá sa zasadzovala o otvorenie štvorročného informatického odboru na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.

Na zasadnutí osobitný dôraz bol na anketovaní žiakov o výberovom predmete materinský jazyk s prvkami národnej kultúry. Žiakom sa na osobitnom anketovom lístku ponúkne 14 jazykov, z čoho si môžu vybrať jeden. V základných a stredných školách anketovanie bude prebiehať v júni. Národnostným radám budú sprístupnené výsledky anketovania a spolu s predstaviteľmi Školských správ sa urobia skupiny na úrovni každého cyklu vyučovania uplatňujúc Pokyny na formovanie tried a skupín.

Záverom stretnutia sa dohodlo, že sa požiada minister, aby pre šesť národnostných menšín na základe svojho diskrétneho práva schválil dodatky učebných osnov z dejepisu, hudobnej a výtvarnej kultúry, svetu okolo nás a prírody a spoločnosti.

Z rozpočtu NRSNM sa na túto aktivitu minula 2.080,00.