Predsedníčka Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Anne Brasseurová so zástupcami národnostných rád národnostných menšín

Predsedníčka Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Anne Brasseurová svoju oficiálnu návštevu Srbska ukončila návštevou Zhromaždenia AP Vojvodiny, kde sa stretla s podpredsedníčkou zhromaždenia a predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a zástupcami iných národnostných rád národnostných menšín pôsobiacich na území AP Vojvodiny.

V rozhovore so zástupcami národnostných rád  Anne Brasseurová sa zaujímala o ich prácu a vyjadrila svoj obdiv k odovzdanosti, postoji a vzájomnej spolupráci zástupcov národnostných rád pri riešení menšinových otázok a ešte raz vyjadrila pripravenosť Rady Európy pomôcť.

An-Braser1

V otázke postavenia národnostných spoločenstiev sa vo Vojvodine usilujeme, a to sa nám aj darí , o integráciu našich národnostných spoločenstiev do všetkých spoločenských dianí a zachovanie ich identity, dedičstva a zvykov, neustále poukazujúc na skutočnosť, že sa dosiahnutá úroveň získaných práv  nesmie znižovať – povedala podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová.

Účastníci schôdze sa zhodli, že existujú dobré základy, zároveň však poznamenali, že je potrebné zlepšiť zákonný rámec a spôsob  financovania národnostných rád. Jednou zo základných požiadaviek bola potreba schválenia nového zákona o národnostných radách.