Aktív riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským

Aktív riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, sa uskutočnil vo štvrtok, 13. júna 2024 v priestoroch základnej pkoly mladých pokolení v Kovačici. V úvodnej časti zasadnutia sa žiakom predstravili žiaci hostiteľskej školy krátkym programom. Na zasadnutí Aktívu sa zúčastnila a riaditeľov pozdravila predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková. Zasadnutie viedla predsedníčka Aktívu Anička Bírešová. Na zasadnutí bola analizovaná  aktuálna situácia na školách, otázka zabezpečenia učebníc pre základné a stredné školy, určovanie poradovníka na Školy v prírode a tabory v SR, ďalšie aktuálne otázky. Riaditeľom stredných škôl z základných škôl zo Selenče, Lalite, Starej Pazovy, Aradáča, Padiny, Jánošíka, Kysáča, Pivnice a základnej a strednej školy z Kovačice boli prezentované noviny na webovej stránke www.vzdelávanie.nrsnm.com a multimediálne dodatky zo slovenčiny.

V záverečnej časti zasadnutia riaditelia navštívili Galériu insitného umenia v Kovačici.