7. Festival Zuzany Kardelisovej

7. Festival Zuzany Kardelisovej 4. až 7. novembra 2010
Festival ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti

Festival vyfinancovala SPRÁVA PRE KULTÚRU MESTA NOVÝ SAD a finančne podporil ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ Slovenská republika

Štvrtok 04. 11. 2010
o 20.30h
Otvorenie festivalu
Ochotnícke divadlo Janka Čemana Pivnica
Katarína Mišíkova: Chodíte sem často?
réžia: Ľuboslav Majera

Piatok 05. 11. 2010
o 18.00h
Ochotnícky divadelný súbor pri MOMS Veľký Krtíš (Slovenská republika)
Marián Sklenka: Pozvanie na husacinu alebo tri hrste fazule
réžia: Mgr. Mária Hroncová

Piatok 05. 11. 2010
o 20.30h
Stála divadelná ochotnícka scéna – DS Javorina Nové Mesto nad Váhom (Slovenská republika)
Štefan Králik: Trasovisko
réžia: PaedDr. Mária Kubovicová a Štefan Psotný

Sobota 06. 11. 2010
o 20.30h
SD VHV a Stredisko pre kultúru Stará Pazova
Vladimír Hurban Vladimírov: Keď vejú jarné víchre…
réžia: Miroslav Benka

Nedeľa 07. 11. 2010
o 11.00h
Okrúhly stôl na tému Stratégia slovenského vojvodinského divadla
v organizácii a za finančnej podpory Komisie pre divadelnú činnosť Výboru pre kultúru NR SNM

Nedeľa 07. 11. 2010
o 15.00h
Divadelný súbor KUS Zvolen Kulpín
Stanislav Štepka : Raz príde aj môj deň (LÁ-SKA-NIE)
réžia: Michal Čiliak a kolektív

Nedeľa 07. 11. 2010
o 17.00h
DS X v Nadlaku pri Demokratickom zväze Slovákov a Čechov v Rumunsku
John Millington Szyngie: Junáčisko z Perneku
réžia: Ján Keleš  

Nedeľa 07. 11. 2010
o 20.30h
Zhodnotenie festivalu a udelenie cien
hosťujúce predstavenie: Slovenské vojvodinské divadlo
Claude Confortes: Maratón
réžia: Vladislava Fekete

Tešíme sa na stretnutie s Vami
Kultúrno-informačné stredisko Kysáč