5. schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

Dňa 16. decembra 2011 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade uskutočnila sa 5. schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Témou tohto zasadnutia bola analýza výročných správ každej komisie v rámci Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, resp. čo je zo zaplánovaných činnosti realizované a čo nie je a návrh plánu činnosti na rok 2012.
Členovia Výboru podali výročné správy o svojej činnosti na rok 2011 a konštatovali, že je plán práce iba čiastočne realizovaní a navrhli, aby sa ostatné naplánované ciele  uskutočnili v roku 2012.